31463_ownizmq1ywjlm2i2n
マヤ暦アドバンス【新規専用】
☆オンライン講座☆
18_ogeymzrimdaxodeyz
☆マヤ暦アドバンスzoom講座☆
【再受講専用】
86093_mje5otq5njzknwmzmmiwymjlzwq0ytu4zmu0zjqxota
福岡市リアル開催☆
新規アドバンス講座
【新規】
86094_ywflyzk3njvkn2zjywjkognkzdk2zwe0yjaynzfizje
福岡市リアル開催☆
アドバンス講座
【再受講】
31463_ywixodjkode3yzfiz
18_yzrlogzlmjvkotc4o
オンライン開催「マヤと易経」
(再受講)
18_zta4mjljmjiwmgiyn
北九州パレス★リアル開催☆
新規アドバンス講座
【新規】
1437_owzjzjjinjlkodi5n
北九州パレス★リアル開催☆
アドバンス講座
【再受講】
84995_yzu4mgu0zwqyymvhzjlly2q2ytlmzgfhn2yznjg2owm
【再受講】福岡市リアル開催☆
初級ベーシック2講座
84995_yzu4mgu0zwqyymvhzjlly2q2ytlmzgfhn2yznjg2owm
【新規】福岡市リアル開催☆
初級ベーシック2講座

グループレッスン

31463_ownizmq1ywjlm2i2n

マヤ暦アドバンス【新規専用】 ☆オンライン講座☆

マヤ暦アドバイザーを目指したい方へ更にスキルアップする必須講座です。

開催日
10/ 4(水) 11:30~
10/21(土) 11:30~
11/15(水) 11:30~
11/25(土) 11:30~
12/ 2(土) 11:30~
12/15(金) 11:30~
18_ogeymzrimdaxodeyz

☆マヤ暦アドバンスzoom講座☆ 【再受講専用】

マヤ暦アドバンスを一度受けていて復習したい方向けにお勧めします。

開催日
10/ 4(水) 11:30~
10/21(土) 11:30~
11/15(水) 11:30~
11/25(土) 11:30~
12/ 2(土) 11:30~
12/15(金) 11:30~
86093_mje5otq5njzknwmzmmiwymjlzwq0ytu4zmu0zjqxota

福岡市リアル開催☆ 新規アドバンス講座 【新規】

マヤ暦アドバイザーを目指したい方向けの必須講座です。

開催日
10/22(日) 11:00~
86094_ywflyzk3njvkn2zjywjkognkzdk2zwe0yjaynzfizje

福岡市リアル開催☆ アドバンス講座 【再受講】

マヤ暦アドバイザーとして活動している方の振り返り講座としてお役に立ちます。

開催日
10/22(日) 11:00~
31463_ywixodjkode3yzfiz

オンライン開催「マヤと易経」 (新規)

マヤ暦で宇宙の暦と易経を紐解く学びを深めたい人向けの講座です。

開催日
11/12(日) 12:00~
18_yzrlogzlmjvkotc4o

オンライン開催「マヤと易経」 (再受講)

マヤ暦で宇宙の暦と易経を紐解く学びを深めたい人向けの講座です。

開催日
11/12(日) 12:00~
18_zta4mjljmjiwmgiyn

北九州パレス★リアル開催☆ 新規アドバンス講座 【新規】

マヤ暦アドバイザーを目指したい方向けの必須講座です。

開催日
11/ 8(水) 12:00~
1437_owzjzjjinjlkodi5n

北九州パレス★リアル開催☆ アドバンス講座 【再受講】

マヤ暦アドバイザーを目指したい方向けの必須講座です。

開催日
11/ 8(水) 12:00~
84995_yzu4mgu0zwqyymvhzjlly2q2ytlmzgfhn2yznjg2owm

【再受講】福岡市リアル開催☆ 初級ベーシック2講座

マヤ暦で宇宙の暦を紐解く初級コース自分の刻印記憶を勉強したい人向けの講座です。

開催日
11/ 5(日) 12:00~
84995_yzu4mgu0zwqyymvhzjlly2q2ytlmzgfhn2yznjg2owm

【新規】福岡市リアル開催☆ 初級ベーシック2講座

マヤ暦で宇宙の暦を紐解く初級コース自分の刻印記憶を勉強したい人向けの講座です。

開催日
11/ 5(日) 12:00~
smtp08