59935_zja0nwrimjqzzmzhzdm4njc1nmzhm2nkyju2zjixngq
61234_yjk0nguymjczmjdjnjfhzdzmytk0mthjztliztlknjk
70851_mzriyjyxotu0oti2mtblmmm1mgi2ngnkmdm4yze2ytu
73294_mtblodk1nmfjzdhmnjq4nzuwytgyogflogrmztq3yzk
72581_ztvhy2ezmtlly2uymmrmmgm2yzvln2fmogfhogi3ztu
97313_yjvkmthlnwnjm2nmy2uwn2qwnzk5zwvim2u1mtu3mge

🏫マヤ暦講座、女神のレスキュー講座

59935_zja0nwrimjqzzmzhzdm4njc1nmzhm2nkyju2zjixngq

Zoom可! やわらかマヤ暦初心者講座

平日コースと日曜コースが出来ました。

開催日
12/10(日) 10:30~
12/18(月) 10:30~
12/25(月) 10:30~
2024/1/ 7(日) 10:30~
2024/1/14(日) 10:30~
2024/1/28(日) 10:30~
2024/2/ 4(日) 10:30~
2024/2/11(日) 10:30~
2024/2/20(火) 10:30~
2024/2/21(水) 10:30~
61234_yjk0nguymjczmjdjnjfhzdzmytk0mthjztliztlknjk

Zoom可! やわらかマヤ暦かけはし講座

マヤ暦が面白くなってワクワクしてきた方へ是非!

開催日
2024/2/ 3(土) 10:30~
2024/2/27(火) 10:30~
70851_mzriyjyxotu0oti2mtblmmm1mgi2ngnkmdm4yze2ytu

Zoom可! やわらかマヤ暦 アドバンス講座

マヤのアドバイザーになって活躍したい方!もっと知りたい方!

開催日
2024/1/ 6(土) 10:30~
2024/2/17(土) 10:30~
2024/3/ 2(土) 10:30~
2024/4/ 6(土) 10:30~
2024/5/ 4(土) 10:30~
2024/6/ 1(土) 10:30~
2024/7/ 6(土) 10:30~
73294_mtblodk1nmfjzdhmnjq4nzuwytgyogflogrmztq3yzk

Face up to (2)講座
分起点

マヤの暦をもっと知りたい。日々の生活の悩みが目からウロコ!

開催日
2024/2/ 1(木) 10:30~
72581_ztvhy2ezmtlly2uymmrmmgm2yzvln2fmogfhogi3ztu

Face up to (1)講座
自分と向き合う

滑り込み参加の方も、テキスト間に合わなくても大丈夫!

開催日
2024/1/ 4(木) 10:30~
97313_yjvkmthlnwnjm2nmy2uwn2qwnzk5zwvim2u1mtu3mge

マヤ暦アドバイザーさんレクチャー会

アドバイザー活動したい!もっと沢山の方にマヤを広めたい!

開催日
12/12(火) 15:00~
2024/1/16(火) 15:00~
2024/2/13(火) 15:00~
2024/3/12(火) 15:00~
2024/4/ 9(火) 15:00~
2024/5/14(火) 15:00~
2024/6/11(火) 15:00~
2024/7/ 9(火) 15:00~
2024/8/13(火) 15:00~
2024/9/10(火) 15:00~
2024/10/ 8(火) 15:00~
smtp06