41297_ytm3ytqxmtfkowi2y
41297_ytjlyjgwotjimdcxm

イベントセミナー

41297_ytm3ytqxmtfkowi2y

初級SORA 23/2/23(木)🎌&3/2(木) 10時~13時半 [講師]浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2023/2/23(木) 10:00~ 3/ 2 〆切まであと12日
場所
オンライン
41297_ytjlyjgwotjimdcxm

初級SORA customized class (日程特注クラス) [講師]浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2023/3/31(金) 00:00~ 3/31 〆切まであと49日
場所
オンライン

過去の開催実績

41297_zmnknwuynme0zmeyz
 • 満員御礼

初級SORA 23/1/14(土)&1/28(土) 10時~13時半 [講師]浅岡恵子XI

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2023/1/14(土) 10:00~ 1/28
場所
オンライン
18_ytcxotfimmjjnjqxy
 • 満員御礼

初級SORA 11/9(水)&11/22(火) 10時~13時 [講師]浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2022/11/ 9(水) 10:00~ 11/22
場所
オンライン
18_zgzmnza4ytizmmmwn
 • 満員御礼

初級SORA 11/7&11/14(月)10時~13時 [講師]浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2022/11/ 7(月) 10:00~ 11/14
場所
オンライン
18_yzlkotk0yzc0zgjmm
 • 満員御礼

初級SORAヒプノシスVIII対面 10/12(水)15時~17時 +10/13(木)11時~13時 [講師] 浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2022/10/12(水) 15:00~ 10/13
場所
福岡県
18_ogy0ymniyjq4zgrin
 • 満員御礼

初級SORAヒプノシスVII オンライン 10/2&10/9(日)11時~15時 [講師]浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2022/10/ 2(日) 11:00~ 10/ 9
場所
オンライン
18_ztfjzwm5yzvmytzlm
 • 満員御礼

初級SORAヒプノシスVI オンライン 10/1&10/8(土) 10時~13時半 [講師]浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2022/10/ 1(土) 10:00~ 10/ 8
場所
オンライン
18_ndlimdi0y2jimmjim
 • 満員御礼

初級SORAヒプノシスV オンライン 9/30(金)&10/4(火)&10/7(金) 10時~13時 [講師] 浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2022/9/30(金) 10:00~ 10/ 7
場所
オンライン
18_yjcxzdy5mzqwzdnky
 • 満員御礼

初級SORAヒプノシスIV オンライン 9/27(火)+30(金)13時半~17時 [講師]浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2022/9/27(火) 13:30~ 9/30
場所
オンライン
18_nje3ymmynwiwm2rkn
 • 満員御礼

初級SORAヒプノシスIII オンライン 9/8(木)&15(木) 10時〜13時半 [講師]浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2022/9/ 8(木) 10:00~ 9/15
場所
オンライン
18_zgzmnza4ytizmmmwn
 • 満員御礼

初級SORAヒプノシスII 対面&オンライン 9/3(土)15時~18時半 & 9/13(火)13時半~17時 [講師]浅岡恵子

潜在意識を書き換えて理想の未来を叶えたい方

開催日
2022/9/ 3(土) 15:00~ 9/13
場所
オンライン
18_zmzintuxztm4mmmwz
 • 満員御礼

初級SORAヒプノシスIオンライン 8/15(月)&19(金)10時~13時半 [講師]浅岡恵子

潜在意識の仕組みや扱い方を知りたい方、自己暗示療法を学びたい方、家族や友人に自己暗示を入れてあげたい方

開催日
2022/8/15(月) 10:00~ 8/19
場所
オンライン