45289_banner_image

イベントセミナー

現在開催受付をしてるイベントはございません。

過去の開催実績

31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 満員御礼

ふうかのわらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2022/9/23(金) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim

わらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2022/8/13(土) 08:00~
場所
Zoom
31784_ote2mduwndyyndfln
 • 残り1名
31784_warashibe_02 19016_zta3mzy4nmi3odawotiyzguwyzm2ndm4zte4mjy1nza 32295_984225c7-f326-4841-b889-df28ebf04687 39196_a363db34-81a7-4c2f-84e4-052b0ee0b17e 39778_dscf12332

ろっぺんの わらしべ読書de読書感想文 [トレーナー認定試験]

開催日
2022/7/22(金) 10:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim

わらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2022/7/16(土) 08:00~
場所
Zoom
31784_ote2mduwndyyndfln

風花のわらしべ読書de読書感想文

本を読み、感想を書けるようになりたい方へ向けて

開催日
2022/6/25(土) 16:00~
場所
Zoom
31784_ote2mduwndyyndfln

風花のわらしべ読書de読書感想文

本を読み、感想を書けるようになりたい方へ向けて

開催日
2022/6/19(日) 14:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

日本初小学生インストラクター風花のわらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2022/6/18(土) 08:00~
場所
Zoom
31784_ote2mduwndyyndfln
 • 残り4名
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

風花のわらしべ読書de読書感想文

本を読み、感想を書けるようになりたい方へ向けて

開催日
2022/6/12(日) 16:30~
場所
Zoom
31784_ote2mduwndyyndfln
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

風花のわらしべ読書de読書感想文

本を読み、感想を書けるようになりたい方へ向けて

開催日
2022/5/15(日) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 残り4名
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

日本初小学生インストラクター風花のわらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2022/4/17(日) 08:00~
場所
Zoom
31784_ote2mduwndyyndfln
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

風花のわらしべ読書de読書感想文

本を読み、感想を書けるようになりたい方へ向けて

開催日
2022/4/ 9(土) 08:00~
場所
Zoom
31784_ote2mduwndyyndfln
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

風花のわらしべ読書de読書感想文

本を読み、感想を書けるようになりたい方へ向けて

開催日
2022/3/25(金) 15:30~
場所
Zoom
31784_ote2mduwndyyndfln
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

風花のわらしべ読書de読書感想文

本を読み、感想を書けるようになりたい方へ向けて

開催日
2022/3/19(土) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

日本初小学生インストラクター風花のわらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2022/2/20(日) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 残り4名
31784_warashibe_02 41429_641 32021_2707213f-4291-4e92-a565-5defb387d568 39778_dscf12332

最年少インストラクター ちろりっちの わらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ商人の読書術に興味がある親子や子どもたち、わらしべ商人の読書術が気になるけど、難しそうだな…と感じている人たち 

開催日
2022/2/ 6(日) 09:00~
場所
Zoom
31784_ote2mduwndyyndfln
 • 満員御礼
31784_warashibe_02 32295_984225c7-f326-4841-b889-df28ebf04687 32021_2707213f-4291-4e92-a565-5defb387d568 39778_dscf12332

チャリティー風花のわらしべ読書de読書感想文

本を読み、感想を書けるようになりたい方へ向けて

開催日
2022/1/23(日) 08:00~
場所
Zoom
31601_zwe2zgfknwiyzjixy
31784_warashibe_02 31601_スクリーンショット2022-03-0811 32295_984225c7-f326-4841-b889-df28ebf04687 32021_2707213f-4291-4e92-a565-5defb387d568 39778_dscf12332

【ゆうちゃんチャリティ】風花のわらしべ読書de読書感想文トレーナー試験

本を読み、感想を書けるようになりたい方へ向けて

開催日
2022/1/23(日) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 残り13名
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

✨朝から晩までわらしべ読書リレー✨ワンコイン体験会風花 わらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2022/1/15(土) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 残り14名
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

風花のわらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2021/12/26(日) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 満員御礼
32444_zjm4zwy4mdi3ywm2zde5nzewzwmymgmyndzmodnknmi 31784_warashibe_02 32021_2707213f-4291-4e92-a565-5defb387d568 39778_dscf12332

小学生インストラクター風花のわらしべ商人の読書術ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2021/11/20(土) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 満員御礼
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

わらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2021/10/10(日) 08:00~
場所
東京都
31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 満員御礼
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

わらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小学生 わらしべ読書の理解を深めたい方 わらしべ読書からの行動を深めたい方

開催日
2021/10/10(日) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 満員御礼
31784_warashibe_02 39778_dscf12332

わらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小中学生 経営者、個人事業者、独立準備中、わらしべ商人の読書術に興味がある方、わらしべ読書に興味のある親子&小中学生

開催日
2021/9/25(土) 08:00~
場所
Zoom
31784_yjixm2mxywjlotnim
 • 満員御礼
31784_warashibe_02 32021_2707213f-4291-4e92-a565-5defb387d568 39778_dscf12332

わらしべ商人の読書術 ワンコイン勉強会

わらしべ読書に興味のある親子&小中学生 経営者、個人事業者、独立準備中、わらしべ商人の読書術に興味がある方

開催日
2021/9/25(土) 08:00~
場所
東京都
PR
PR
smtp06