44849_mznhogi4mwnmmjm3ndu1ndjlzgrlzgyyodzjmmvmztc

各種講座

18_n2eyzdnmymuyogq5y

現代護神符 体験講座

自分に自信がない方へ

開催日
6/26(水) 20:00 ~ 21:30
ジャンル
メンタルケア,心の健康
33343_zgvkotaynde4yjjlyzbkzdyyzwuzmjk0mzy5nji3yzy

現代靈氣法体験会

自分の軸をしっかりと保ちたい方、自分で自分を癒す方法を知りたい方へ

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
33206_ztniotu0ntfinjfmndc2mgm4ngezn2q1mdnhntvjnmy

【エネルギー針&靈氣ヒーリング〜人間関係改善、良縁引き寄せ編】

あなたに豊かさのヒーリングをお届けします。

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
31587_mdfjzjfjytc4otgzzjm3mjk4zje0zda0othmzmi3mzq

靈符・護符・神折符 基礎講座

どうしてもネガティブになってしまう。小さいことを心配してしまう。人間関係がうまくいかない 。すぐイライラしてしまう 。 自分に自信がない方。変わりたいと思ってる方。自分だけでなく周りの人にも辛そうな人がいる 。 持病を自分の自然治癒力で克服したい方。

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
31600_yzdkywywnda3ogm3otnizjcwm2yyymu0y2q4mza1yzm

靈符・護符・神折符 講師講座

どうしてもネガティブになってしまう。小さいことを心配してしまう。人間関係がうまくいかない 。すぐイライラしてしまう 。 自分に自信がない方。変わりたいと思ってる方。自分だけでなく周りの人にも辛そうな人がいる 。 持病を自分の自然治癒力で克服したい方。

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
31615_nzuwzjhkzwywytlmmwewyjbjmduxmzllndninmyxnte

靈符・護符・神折符 基礎&講師講座 及び活動登録費等(同時お申し込み)

どうしてもネガティブになってしまう。小さいことを心配してしまう。人間関係がうまくいかない 。すぐイライラしてしまう 。 自分に自信がない方。変わりたいと思ってる方。自分だけでなく周りの人にも辛そうな人がいる 。 持病を自分の自然治癒力で克服したい方。

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
30906_zgfhyjhmyzg3nzk0zgm0nwzimtkwndjhmzqwmmm4otu

現代護神符講師向け〜(秘技)護符、靈符、神折符講座

現代護神符講師さん、指導者向け

開催日
現在ありません
ジャンル
経営,起業,ビジネススキル
31611_ytllmmq4y2exmgjkmdzlmgm2ngvinzu1yjgyndmzmtc

現代靈氣法〜靈氣レベル1

どうしてもネガティブになってしまう。小さいことを心配してしまう 。人間関係がうまくいかない 。 すぐイライラしてしまう 。 自分に自信がない。 集中力や継続力に欠ける 。マイナス思考で進歩がない。 変わりたいと思ってる。自分だけでなく周りの人にも辛そうな人がいる 。

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
31612_ztlhndhhnja0mti4otvjmgy2otq5njjhmtiyzte0zja

現代靈氣法〜靈氣レベル2

どうしてもネガティブになってしまう。小さいことを心配してしまう 。人間関係がうまくいかない 。 すぐイライラしてしまう 。 自分に自信がない。 集中力や継続力に欠ける 。マイナス思考で進歩がない。 変わりたいと思ってる。自分だけでなく周りの人にも辛そうな人がいる 。

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
31627_ogvhzmfizjnjngjjnmnkmzfjy2izyjy4yjeyyzvmmwu

現代靈氣法〜靈氣レベル3

どうしてもネガティブになってしまう。小さいことを心配してしまう 。人間関係がうまくいかない 。 すぐイライラしてしまう 。 自分に自信がない。 集中力や継続力に欠ける 。マイナス思考で進歩がない。 変わりたいと思ってる。自分だけでなく周りの人にも辛そうな人がいる 。

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
31614_ztmxotrinzgwotrkztk3ndc0ymi2nmjmymrizdk5njm

アクセスバーズ® プラクティショナー講座

頭にある32のポイントを軽くタッチするだけで、あなたの人生において何度も同じパターンを出現させる全ての思考や、感覚、感情から解放します。他者を癒しながら、自分も癒されるセラピーです。ネガティブな感情から解放されたい方に。

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
32048_ymrjntzmywmwzdy1mjk2ntrjntqznddmmtm3mdrkntu

(初心者さま向け!)自分の悩みを解決したい方へ〜護符と靈氣であなたを癒す エネルギー針ヒーリング講座

護符や靈氣、エネルギーヒーリングに興味がある方。どうしてもネガティブになってしまう。小さいことを心配してしまう 。人間関係がうまくいかない 。 すぐイライラしてしまう 。 自分に自信がない。 集中力や継続力に欠ける 。マイナス思考で進歩がない。 変わりたいと思ってる。自分だけでなく周りの人にも辛そうな人がいる 。(現代護神符講師さんはご遠慮ください)

開催日
現在ありません
ジャンル
メンタルケア,心の健康
939407_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza
 • 満員御礼

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/18(火) 13:00~ 6/18 受付終了
場所
オンライン
939408_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/18(火) 14:00~ 6/18 受付終了
場所
オンライン

過去の開催実績

939408_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/18(火) 14:00~ 6/18 受付終了
場所
オンライン
939407_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza
 • 満員御礼

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/18(火) 13:00~ 6/18 受付終了
場所
オンライン
939413_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza
 • 満員御礼

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/18(火) 12:00~ 6/18 受付終了
場所
オンライン
937680_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza
 • 満員御礼

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/16(日) 14:00~ 6/16 受付終了
場所
オンライン
939323_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/16(日) 13:00~ 6/16 受付終了
場所
オンライン
939321_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/16(日) 12:00~ 6/16 受付終了
場所
オンライン
939412_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza
 • 満員御礼

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/15(土) 20:00~ 6/15 受付終了
場所
オンライン
939411_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza
 • 満員御礼

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/15(土) 19:00~ 6/15 受付終了
場所
オンライン
939319_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza
 • 満員御礼

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/ 7(金) 18:00~ 受付終了
場所
オンライン
939333_ntlhy2y1m2mwnzy3ndy5y2nhmdhln2m4ymfiyje5nza
 • 満員御礼

【 zoom】起業家のための「無料」パソコンレッスン

もっと便利な操作を知りたい/同じ操作を繰り返す/いつも同じところでパソコン操作がわからなくなる

開催日
2024/6/ 7(金) 17:00~ 6/ 7 受付終了
場所
オンライン
915075_ywu1n2vlzdjknthmowy1ndzlzdbjzjq5mmqyotjkzmq
 • 満員御礼

【出雲大社!のお砂と豊かさを引き寄せる龍神折護符】

人間関係でお悩みの方。良縁を引き寄せたい方。豊さをご縁でつかみたい方におすすめです。

開催日
2024/3/15(金) 23:30~ 3/17 受付終了
場所
島根県
30488_ytrmodqyywm1mze3yjnmody3ymixoda1nta2odllyzu
 • 満員御礼
1761_306875898_485690736481247_1905869230579480029_n 33319_snow_20230129_190001_941 39557_yze3mmmxowzmmzrjodu1owewowe0ngziyjjlymi2zjm

理想の人生を作る各地/ZOOM

あなたの“好き”や“得意”が あなたの未来を変える

開催日
2024/1/21(日) 14:00~ 受付終了
場所
東京都
ジャンル
経営,起業,ビジネススキル
30488_ytrmodqyywm1mze3yjnmody3ymixoda1nta2odllyzu
 • 残り1名
1761_306875898_485690736481247_1905869230579480029_n 33319_snow_20230129_190001_941 39557_yze3mmmxowzmmzrjodu1owewowe0ngziyjjlymi2zjm

理想の人生を作るお台場又はZOOM

あなたの“好き”や“得意”が あなたの未来を変える

開催日
2024/1/21(日) 14:00~ 受付終了
場所
Zoom
ジャンル
経営,起業,ビジネススキル
18_nje3ymmynwiwm2rkn

滋賀県護国神社で護符のWS&ご祈祷とクリスタルボウルと舞の奉納演奏の会

神社仏閣が好きな方。ヒーリング音樂に触れてみたい方。護符に興味が湧いた方

開催日
2023/12/ 5(火) 11:00~ 受付終了
場所
滋賀県
30488_ytrmodqyywm1mze3yjnmody3ymixoda1nta2odllyzu
 • 残り3名
1761_306875898_485690736481247_1905869230579480029_n 32123_nzvmnzi0ztc4mme2zta1mgu0nwvjmjg4yzcxyzu3n2q 39557_yze3mmmxowzmmzrjodu1owewowe0ngziyjjlymi2zjm

理想の人生を作るお台場/ZOOM

あなたの“好き”や“得意”が あなたの未来を変える

開催日
2023/11/ 6(月) 14:00~ 受付終了
場所
Zoom
ジャンル
経営,起業,ビジネススキル
30488_ytrmodqyywm1mze3yjnmody3ymixoda1nta2odllyzu
1761_306875898_485690736481247_1905869230579480029_n 32123_nzvmnzi0ztc4mme2zta1mgu0nwvjmjg4yzcxyzu3n2q 39557_yze3mmmxowzmmzrjodu1owewowe0ngziyjjlymi2zjm

理想の人生を作る場所「お台場/ZOOM」ビジネスセミナーイベント交流会

あなたの“好き”や“得意”が あなたの未来を変える

開催日
2023/11/ 6(月) 14:00~ 受付終了
場所
東京都
ジャンル
経営,起業,ビジネススキル
1437_zwvhmde2mzvhmzewm

「より多くの時間とお金と歓びを創造する」講座とアクセスバーズ体験会

開催日
2023/6/17(土) 10:30~ 2023/6/17 受付終了
場所
東京都
smtp08