925155_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm
オンライン開催2日間コース
嗅覚反応分析士入門講座
(体質に合わせたロジカルアロマ)
925158_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm
オンライン開催2日間コース
嗅覚反応分析士入門講座
(体質に合わせたロジカルアロマ)
18_nmjjzmixnjeyyzgxz
オンライン開催
嗅覚反応分析士
応用講座4日×3時間コース
18_nmjjzmixnjeyyzgxz
オンライン開催
嗅覚反応分析士
応用講座4日×3時間コース
926168_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm
オンライン開催2日間コース
嗅覚反応分析士入門講座
(体質に合わせたロジカルアロマ)

イベントセミナー

925155_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/5/ 1(水) 13:00~ 本日〆切
場所
オンライン(zoom講座)
925158_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/5/ 4(土) 13:00~ 〆切まであと3日
場所
オンライン(zoom講座)
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座4日×3時間コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2024/5/ 8(水) 13:00~ 〆切まであと7日
場所
オンライン(zoom講座)
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座4日×3時間コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2024/5/11(土) 13:00~ 〆切まであと10日
場所
オンライン(zoom講座)
926168_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/6/11(火) 13:00~ 〆切まであと41日
場所
オンライン(zoom講座)
926169_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/6/15(土) 13:00~ 〆切まであと45日
場所
オンライン(zoom講座)
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

オンライン開催 嗅覚反応分析士 基礎講座4日×3時間コース

自分自身や家族の日常の健康管理に役立てたい方

開催日
2024/7/ 2(火) 13:00~ 〆切まであと62日
場所
オンライン(zoom講座)
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

オンライン開催 嗅覚反応分析士 基礎講座4日×3時間コース

自分自身や家族の日常の健康管理に役立てたい方

開催日
2024/7/13(土) 13:00~ 〆切まであと73日
場所
オンライン(zoom講座)

過去の開催実績

925155_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/5/ 1(水) 13:00~ 本日〆切
場所
オンライン(zoom講座)
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座4日×3時間コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2024/4/15(月) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

オンライン開催 嗅覚反応分析士 基礎講座4日×3時間コース

自分自身や家族の日常の健康管理に役立てたい方

開催日
2024/4/13(土) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
903877_otewnthhytuwzgvlngfiymfmogi0mgeymwflytjjymy
 • 残り2名
38901_5c0ef40f-e27c-46a4-8142-a057ad26150e 2461_0008_xlarge

【オンライン開催】嗅覚反応分析士さん向け お話会

ひとりで悩んでいる嗅覚反応分析士さん

開催日
2024/4/ 2(火) 10:00~ 受付終了
場所
zoomオンライン
898016_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/3/27(水) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2024/3/24(日) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
898015_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/3/17(日) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
906596_njy1mjuwngezm2jmmjuzngy0othknmjiothindrknwi

嗅覚反応分析士 インストラクター向け 入門講座の始め方進め方

自分らしいロジカルアロマテラピー講座を開催したいかた

開催日
2024/3/ 1(金) 13:00~ 受付終了
場所
Zoom
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座4日×3時間コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2024/2/24(土) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

オンライン開催 嗅覚反応分析士 基礎講座4日×3時間コース

自分自身や家族の日常の健康管理に役立てたい方

開催日
2024/2/19(月) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
882602_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/2/ 6(火) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
897842_njy1mjuwngezm2jmmjuzngy0othknmjiothindrknwi

嗅覚反応分析士 インストラクター向け 入門講座の始め方進め方

自分らしいロジカルアロマテラピー講座を開催したいかた

開催日
2024/2/ 1(木) 10:00~ 受付終了
場所
Zoom
890313_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/1/22(月) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_yzm4ymq4ntazmmq5y

オンライン開催 嗅覚反応分析士 基礎講座4日×3時間コース

自分自身や家族の日常の健康管理に役立てたい方

開催日
2024/1/20(土) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
891825_ztc2mjhknmm0ndm1mgmwnmu1zjjlyjg5mwjmzjhjzgq

オンラインzoom開催 嗅覚反応分析士向け 認知度ゼロからの活動講座

嗅覚反応分析士活動をスタートさせたいかた

開催日
2024/1/ 7(日) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
882599_njg0otllngiwnddjntm3yjrlzdllzje4ode4nwu4ngm

オンライン開催2日間コース 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2024/1/ 6(土) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
888940_nzflmtuwzmniowu4ody2zje2nzy0yjm1ztyynmu2zjm
 • 残り1名

zoom開催オンライン 嗅覚反応分析士トレーナー向け 基礎講座の始め方進め方

嗅覚反応分析士基礎講座を開催したい方

開催日
2023/12/23(土) 10:00~ 受付終了
場所
Zoom
880652_ogzhndi0ytk4ndkzyjeyyjnhzdyznjlhywviytdkodg
 • 満員御礼
38762_72e2e8a4-b71a-4b15-94b1-e9c83fae9c65 37498_zdyxotuzzdrmyjdjytrmzdflndnmymqxngziyja2odu 48339_zjzmymi1mza5odezmjg3mdc3yzu1mge4yzbmnziwntc 47843_mtkyndcxmjzhzjaxmtjmntaxmzq3zwewzdjkzteymtc 2461_0008_xlarge

無料オンラインイベント 【香りからわたしを知りあなたを知る】

嗅覚反応分析士からチェックを受けた事がある方限定のイベント

開催日
2023/12/16(土) 10:30~ 受付終了
場所
zoomオンライン
880650_zgjiyte2n2i5zdg2mty1oge1mdizodi5m2vlmdizmwi
 • 残り2名
38901_5c0ef40f-e27c-46a4-8142-a057ad26150e 38806_mjnjythlmwjlogy2zjg2ntfmzgu3y2q2otawzjnlnzg 44692_m2ixyjlkmdkzmzdhzjc3otvkmzvlzje1zmviymrhnjc 48908_zjuwnwjjowjknjjjodbkmmnjnmnizdbhnjdimjm0odc 2461_0008_xlarge

無料オンラインイベント 【香りからわたしを知りあなたを知る】

嗅覚反応分析士からチェックを受けた事がある方限定のイベント

開催日
2023/12/13(水) 10:30~ 受付終了
場所
zoomオンライン
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座3日×4時間コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2023/12/ 4(月) 09:15~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
862293_y2i2y2rjnjeyota4mzcxztzlntyymzrmntmyy2jmyji
 • 満員御礼
38806_mjnjythlmwjlogy2zjg2ntfmzgu3y2q2otawzjnlnzg 2461_0008_xlarge

オンライン開催 嗅覚反応分析士さん向け お話会

ひとりでいろいろ悩んでいる嗅覚反応分析士さん

開催日
2023/11/25(土) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座4日×3時間コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2023/10/18(水) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_zdy2ywm5njljodi5n

【再受講限定】オンライン開催 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2023/10/15(日) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座4日×3時間コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2023/10/13(金) 13:30~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座4日×3時間コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2023/10/10(火) 13:30~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
853296_mzc1yjawodzlywywyzyymtizmgmyzwq4ztmwmwm4nde
 • 残り1名
35366_img_61371 2461_0008_xlarge

オンライン開催 嗅覚反応分析士さん向け お話会

ひとりでいろいろ悩んでいる嗅覚反応分析士さん

開催日
2023/9/16(土) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_nmjjzmixnjeyyzgxz

オンライン開催 嗅覚反応分析士 応用講座3日×4時間コース

体質に合わせた情報の取捨選択を仕事に取り入れたいかた

開催日
2023/9/ 3(日) 13:30~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_zdy2ywm5njljodi5n

オンライン開催 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ) 2日間コース

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2023/8/26(土) 13:30~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
846295_zta2mjk1y2m5nzg5ndkynjewntnmzguzy2e4ymjjodi
 • 満員御礼
48496_ntzjzjvmmjy4ytzmn2fkztixmjc0zwzknmi0mtuwowi 2461_0008_xlarge

オンライン開催 嗅覚反応分析士さん向け お話会

ひとりでいろいろ悩んでいる嗅覚反応分析士さん

開催日
2023/8/20(日) 13:30~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
845371_m2iwzjk1zja3yjk5mwvjmwfmm2jmnwm1ntk3ymuwogq
 • 残り1名
44692_m2ixyjlkmdkzmzdhzjc3otvkmzvlzje1zmviymrhnjc 2461_0008_xlarge

オンライン開催 嗅覚反応分析士さん向け お話会

ひとりでいろいろ悩んでいる嗅覚反応分析士さん

開催日
2023/8/17(木) 10:30~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
18_zdy2ywm5njljodi5n

オンライン開催 嗅覚反応分析士入門講座 (体質に合わせたロジカルアロマ)

アロマに興味があるかた、セルフケアや体質に興味があるかた

開催日
2023/8/12(土) 13:30~ 受付終了
場所
オンライン(zoom講座)
826702_yjixm2flmjgyzta0y2vhnmq5m2jhmwriodlmmzm2ngi
 • 満員御礼
38901_5c0ef40f-e27c-46a4-8142-a057ad26150e 38806_mjnjythlmwjlogy2zjg2ntfmzgu3y2q2otawzjnlnzg 38762_72e2e8a4-b71a-4b15-94b1-e9c83fae9c65 48339_zjzmymi1mza5odezmjg3mdc3yzu1mge4yzbmnziwntc 2461_0008_xlarge

香りからわたしを知りあなたを知る

嗅覚反応分析士からチェックを受けた事がある方限定のイベント

開催日
2023/6/ 9(金) 10:30~ 受付終了
場所
zoomオンライン
1608_njiwzdcwyzazzjnlo
 • 残り1名
1608_mtdinzq3otbmywzmzgrhy2jkmtkyztu2mdixntdjmtg 2461_0008_xlarge

A Happy New Spin・時空のトラベラー計画・もう一つの時間

・もう一つの時間を知りたい ・アロマを活用したい ・マヤ暦を使ってみたい・頭で考え過ぎてしまう

開催日
2019/7/13(土) 10:30~ 受付終了
場所
神奈川県
1608_zgi1ngu2ywixnwe4m
 • 残り2名
1608_mtdinzq3otbmywzmzgrhy2jkmtkyztu2mdixntdjmtg 2461_0008_xlarge

13の月の暦手帳活用セミナー

・手帳をどう使っていいか分からない ・13の月の暦を活用したい ・時間を楽しみたい

開催日
2019/5/31(金) 13:30~ 受付終了
場所
神奈川県
 • 残り7名
1608_mtdinzq3otbmywzmzgrhy2jkmtkyztu2mdixntdjmtg 2461_0008_xlarge

A Happy New Spinの女子会

女子会好き、お祭り好き、マヤ暦好き、美味しいもの好き、

開催日
2018/10/26(金) 18:10~ 受付終了
場所
神奈川県
 • 残り2名
1608_mtdinzq3otbmywzmzgrhy2jkmtkyztu2mdixntdjmtg 2461_0008_xlarge

時空のトラベラー計画

・頭で考え過ぎてしまう ・時間について知りたい ・アロマを活用したい ・マヤ暦を使ってみたい 

開催日
2018/4/17(火) 10:30~ 受付終了
場所
神奈川県
 • 残り1名
5401_e3437b1b-98ed-47ea-8413-86310fdd6306 2461_0008_xlarge

9/10(木)板垣昭子さんお話会★★★カタカムナみっつめ

「あっこさんのカタカムナお話会」ひとつめ・ふたつめを受講された方。

開催日
2015/9/10(木) 14:00~ 受付終了
場所
ひだまりのおうちた
 • 残り1名
5401_e3437b1b-98ed-47ea-8413-86310fdd6306 2461_0008_xlarge

9/10(木)板垣昭子さんお話会★★カタカムナふたつめ

「あっこさんのカタカムナお話会」ひとつめを受講された方。

開催日
2015/9/10(木) 10:00~ 受付終了
場所
ひだまりのおうち
 • 満員御礼
5401_e3437b1b-98ed-47ea-8413-86310fdd6306 2461_0008_xlarge

9/9(水)板垣昭子さんお話会★カタカムナひとつめ

カタカムナって一体なに?と気になる人。いま、自分が日本人でいるわけが知りたい人。

開催日
2015/9/ 9(水) 13:00~ 受付終了
場所
ひだまりのおうち
1608_mtdinzq3otbmywzmzgrhy2jkmtkyztu2mdixntdjmtg 2461_0008_xlarge

【新】時空のトラベラー計画

・時の流れに今一つ乗り切れない ・頭で考え過ぎてしまう ・アロマを活用したい 

開催日
2015/7/10(金) 11:00~ 受付終了
場所
ひだまりのおうち
smtp08