18_yti4nzlhotkyotq0y

イベントセミナー

現在開催受付をしてるイベントはございません。

過去の開催実績

18_nzq0ntyxnwqxnzkxn

忙しい人のための「対話を楽しむ」読書会

忙しくて前もって本を読む時間がない方、対話が好きな方

開催日
2024/4/13(土) 20:00~ 4/13 受付終了
場所
オンライン
871698_zjllmdi5yze2zdi4otu4zgi5mthmodnmogm1nzvmnjk

2024年フリーランスを志す 日本語教師のための ビジネス初級講座

2024年フリーランスを志す日本語教師の方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/11/ 7(火) 09:00~ 受付終了
場所
オンライン
870029_zjllmdi5yze2zdi4otu4zgi5mthmodnmogm1nzvmnjk

2024年フリーランスを志す 日本語教師のための ビジネス初級講座

2024年フリーランスを志す日本語教師の方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/11/ 4(土) 09:00~ 受付終了
場所
オンライン
869710_zgi4ztrindrhnwi1ogmxztvhnwe2njq0zwu5n2exyzq
  • 残り2名

戸田の夢の叶え方大公開!ビジョンボード作成講座

2024年夢を叶えるスピードを加速したい方

開催日
2023/11/ 3(金) 08:00~ 受付終了
場所
オンライン
869975_zjllmdi5yze2zdi4otu4zgi5mthmodnmogm1nzvmnjk

2024年フリーランスを志す 日本語教師のための ビジネス初級講座

2024年フリーランスを志す日本語教師の方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/10/28(土) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン
869701_zgi4ztrindrhnwi1ogmxztvhnwe2njq0zwu5n2exyzq

戸田の夢の叶え方大公開!ビジョンボード作成講座

2024年夢を叶えるスピードを加速したい方

開催日
2023/10/27(金) 20:00~ 受付終了
場所
オンライン
863314_zwyyymjizjziodvmnmzimwy3mmm3mtczztg2nmqyndg

秋のスペシャル勉強会

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/10/14(土) 09:00~ 受付終了
場所
オンライン
863301_zwyyymjizjziodvmnmzimwy3mmm3mtczztg2nmqyndg

秋のスペシャル勉強会

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/10/ 5(木) 09:00~ 受付終了
場所
オンライン
863290_zwyyymjizjziodvmnmzimwy3mmm3mtczztg2nmqyndg

秋のスペシャル勉強会

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/10/ 1(日) 14:00~ 受付終了
場所
オンライン
861611_y2ezywniywyxmzhkyzg1otzimzk1ngvkmjdhzju5odq

戸田の夢の叶え方大公開! ビジョンボード作成講座

2024年夢を叶えるスピードを加速したい方、 アカデミーの雰囲気を味わってみたい方

開催日
2023/9/29(金) 20:00~ 受付終了
場所
オンライン
861476_y2ezywniywyxmzhkyzg1otzimzk1ngvkmjdhzju5odq

戸田の夢の叶え方大公開!ビジョンボード作成講座

2024年夢を叶えるスピードを加速したい方

開催日
2023/9/25(月) 20:00~ 受付終了
場所
オンライン
850840_zwyyymjizjziodvmnmzimwy3mmm3mtczztg2nmqyndg
  • 満員御礼

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/9/ 1(金) 09:00~ 受付終了
場所
オンライン
852576_zwyyymjizjziodvmnmzimwy3mmm3mtczztg2nmqyndg

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/8/29(火) 09:00~ 受付終了
場所
オンライン
848516_zwyyymjizjziodvmnmzimwy3mmm3mtczztg2nmqyndg
  • 満員御礼

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/8/15(火) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン
836415_ntdjnzgyzgi4yjdjyzrizgu3ndyxymy0ymq5zgjjmjk
  • 残り12名

録画受講可!やさしい日本語を武器に 行政や民間のお仕事を獲得しよう!(全3回)

やさしい日本語を武器に行政や民間のお仕事を獲得したい方、これまでの学びをお金に換えたい方、地域に貢献したい方

開催日
2023/7/29(土) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン
842500_zwyyymjizjziodvmnmzimwy3mmm3mtczztg2nmqyndg

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/7/21(金) 09:00~ 受付終了
場所
オンライン
840289_zwyyymjizjziodvmnmzimwy3mmm3mtczztg2nmqyndg
  • 残り1名

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/7/16(日) 14:00~ 受付終了
場所
オンライン
840299_zwyyymjizjziodvmnmzimwy3mmm3mtczztg2nmqyndg

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/7/15(土) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン
827562_yza3njy0otjiodflotzhodlkzjfiytrhodaynjc0n2y
  • 満員御礼

TODA ACADEMY 創立7周年 記念講演会 「これからの日本語教育」

「これからの日本語教育」について日本語教師と共に考えたい方

開催日
2023/7/ 8(土) 13:00~ 受付終了
場所
オンライン
830851_mwrjzwzmnda3ndkwmwu1mjzlnzhlnmzkowe3y2fkzty

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/6/25(日) 20:00~ 受付終了
場所
オンライン
829207_ngi5nwu4nza2yjc1ytlhndmynjmxntq0zdm4odqwymm

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/6/17(土) 14:00~ 受付終了
場所
オンライン
829200_ngi5nwu4nza2yjc1ytlhndmynjmxntq0zdm4odqwymm

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/6/11(日) 14:00~ 受付終了
場所
オンライン
829142_ngi5nwu4nza2yjc1ytlhndmynjmxntq0zdm4odqwymm

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/6/ 9(金) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン
818640_zjgzn2ywmtizm2q4zjvimgnkmjgyzwe5zgm5n2q3mjg

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/6/ 3(土) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン
14652_mzgyzdrmyjgyzme0z

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/5/25(木) 10:00~ 受付終了
場所
オンライン
14652_mzgyzdrmyjgyzme0z

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/5/ 9(火) 09:00~ 受付終了
場所
オンライン
14652_mzgyzdrmyjgyzme0z

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/5/ 7(日) 14:00~ 受付終了
場所
オンライン
14652_mzgyzdrmyjgyzme0z
  • 残り2名

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/5/ 4(木) 14:00~ 受付終了
場所
オンライン
14652_mzgyzdrmyjgyzme0z

もう学校に頼らない 働き方をしたい 日本語教師のための ビジネス初級講座

今年学校に頼らない働き方を準備したい方/自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方

開催日
2023/4/29(土) 14:00~ 受付終了
場所
オンライン
14652_mzgyzdrmyjgyzme0z
  • 残り2名

2023年もう振り回されない! 日本語教師のための 働き方改革講座

自分の強みを活かしたビジネスを構築したい方/オンラインプライベートレッスンを始めたい方/学校に頼らない働き方を準備したい方

開催日
2023/4/ 9(日) 14:00~ 受付終了
場所
オンライン
smtp08