17050_yjlkyzc3zgriztfmz

チャクラ・クリアリング講座

24116_m2uwotnkztm5m_1?1666849843
24116_m2uwotnkztm5m_1?1666849843

チャクラ・クリアリング講座

このような方におすすめ

自分のチャクラの状態を知り、チャクラ・クリアリングができるようになりたい方

期待できる効果

自分のチャクラの状態を知り、チャクラ・クリアリングができるようになります。

チャクラ・クリアリング講座

今後の開催予定一覧

現在開催予定はありません

過去の開催状況

オンライン講座

開催日
2022/12/20(火) 12:00 ~ 12:00
場所

自分のチャクラの状態を知り、チャクラ・クリアリングができるようになりたい方

オンライン講座

開催日
2022/11/20(日) 10:00 ~ 12:00
場所

自分のチャクラの状態を知り、チャクラ・クリアリングができるようになりたい方

smtp08