937575_ytg1owmwntrhymm0mmnkztninzqzowuznzgzztjkyjq
940619_m2nhndmxm2fjzmfhztnkogeznmnjzdhjmgfhndgyntk
941178_zjhmztczn2i2ndvjnjayodiwnzjmmwrmmjkymgm1ody
940623_odezotvlm2yxotixnjblzjvinwy4yjlmzti3y2uyyzc
940626_zdrmytlhyzjmndcyyjczzwywy2y0mdqxnzk2zty1zty

認定講座

941979_zgvmntizzwvmy2y0m2fjztaxytjimtmyndawote3n2i
19016_zta3mzy4nmi3odawotiyzguwyzm2ndm4zte4mjy1nza

ストーリー型ステップメールの作り方講座

「お役立ち系」だけじゃ集客しづらいと感じている方 / ターゲット!ニーズ!って言われて書き出せなかった方 /はじめてステップメールに挑戦する方

開催日
2024/6/21(金) 23:55~ 〆切まであと3日
場所
講師
公認ライター   ろっぺん
941985_mme3njcyyjiyogvizdbhntywmthiy2q3ywywzmm1yze
19016_zta3mzy4nmi3odawotiyzguwyzm2ndm4zte4mjy1nza

【リザスト公式】感覚派さんもマジメさんも自分らしく書けて「頼れるアノ人」になれる告知文講座

告知文がアレルギーレベルで苦手で商品・サービスがリリースできずにいる方 / おカタい文章から脱して自然体の文章書きたい方

開催日
2024/6/23(日) 23:55~ 〆切まであと5日
場所
講師
公認ライター   ろっぺん
smtp08